ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2-2564/ป.4

ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2-2564/ป.6

ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2-2564/ป.5

———————————————————–

ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2-2563/ป.4

ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2-2563/ป.5

 ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2-2563/ป.6

แบบทดสอบภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 วิทยาการคำนวณ ป.4

แบบทดสอบภาคเรียนที่ 1 ปี 2563  วิทยาการคำนวณ ป.6

แบบทดสอบภาคเรียนที่ 1 ปี 2563  วิทยาการคำนวณ ป.5

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 วิทยาการคำนวณ  ป.4/1

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 วิทยาการคำนวณ  ป.4/2

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 วิทยาการคำนวณ  ป.4/3

แบบทดสอบปลายภาค  #2 2562   ป.5  วิชา วิทยาการคำนวณ

แบบทดสอบปลายภาค  #2 2562   ป.6  วิชาคอมพิวเตอร์

การออกแบบหน้าจอ (webpage)

หน่วยที่ 3 เรียนรู้การใช้โปรแกรมประยุกต์แสนสนุก

แบบทดสอบก่อนเรียน (การสร้างบัตรอวยพร)  

แบบทดสอบระหว่างเรียน (การสร้างบัตรอวยพร)

———————————————————————–

ข้อสอบ_วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ_ป.5_ภาคเรียนที่_1_ปี_2558  << คลิ๊กที่นี่ link1   ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบ วิชาเทคนโลยีสารสนเทศ ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558  << คลิ๊กที่นี่ link 2  ข้อสอบชุดที่ 1

————————————————————————————————–

ข้อสอบ_วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ_ป.5_ภาคเรียนที่_1_ปี_2558_ชุดที่_2

ข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ชุดที่ 2

————————————————————————————————–*

———

————-

สอบปลายภาค

วิทยาการคำนวณ ป2

กดคลิ๊ก เพื่อสอบปลายภาค

 

—————————————–

สอบปลายภาค

วิทยาการคำนวณ ป3


ภาคเรียนที่ 1 คลิ๊ก

 

 

ภาคเรียนที่ 2 คลิ๊ก

 

—————————————————————

เข้าทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประวัติศาสตร์ คลิกที่นี่ 

 

 

เข้าทดสอบรายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 —–> คลิก

 —————————–

 

 

 

 

เข้าทดสอบรายวิชาประวัติศาสตร์

 

ภาคเรียนที่ 1

 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 – — – - -> คลิก

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2 


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ——–>คลิก 

 

 

————————————————————————————————————————

เข้าทดสอบรายวิชาสังคมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิก ภาคเรียนที่ 1

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิก ภาคเรียนที่ 2

กดคลิ๊กที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

 

 

 

———————————————————————————————————

เข้าทดสอบรายวิชาสังคมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิก

 

———————————————————–

 ส่งงานครูกษรัชที่นี่

ป201 

******

ป202

 *******

ป203

********

ป301

*************

ป302 

******************************

ป303

*****************************

ป304

****************************************

ป501

 ********************

ป502

*************************

ป503

 *************

ป504

*******************************************************************************

ป601

 ************

ป602

 *************

ป603

 *************

ป604

 

 

*********************

บริษัทสร้างการดี

 

 

CS STRIKE