การออกแบบหน้าจอ (webpage)

หน่วยที่ 3 เรียนรู้การใช้โปรแกรมประยุกต์แสนสนุก

แบบทดสอบก่อนเรียน (การสร้างบัตรอวยพร)  

แบบทดสอบระหว่างเรียน (การสร้างบัตรอวยพร)

———————————————————————–

ข้อสอบ_วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ_ป.5_ภาคเรียนที่_1_ปี_2558  << คลิ๊กที่นี่ link1   ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบ วิชาเทคนโลยีสารสนเทศ ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558  << คลิ๊กที่นี่ link 2  ข้อสอบชุดที่ 1

————————————————————————————————–

ข้อสอบ_วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ_ป.5_ภาคเรียนที่_1_ปี_2558_ชุดที่_2

ข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ชุดที่ 2

————————————————————————————————–*

 

—————————————————————

—————————————————————

 

 

เข้าสอบรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กดเพื่อเข้าสอบ