คู่มือการใช้งาน โปรแกรม ZOOM

เรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 (ทดลอง)

ทดสอบระบบเรียนออนไลน์ ช่องออนไลน์ที่ 1  (ครูศิรินทิพย์ นันทวาศ)