เนื่องจากโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จึงประสงค์จะสอบราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) http://1drv.ms/f/s!Aj_dx8AybjeXhEFtmVtZwj8w8soM กำหนด รับซองและยื่นซองสอบราคาซื้อ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 […] ↓ Read the rest of this entry…