ข้อมูล นักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2559

1. ข้อมูลนร-อนุบาลจรูญลอง260559-ณก่อน10-มิย59 (26/05/59)

2. ข้อมูลนร อนุบาลจรูญลอง ณ     10 มิย59  (20/05/59

3. ข้อมูลนร อนุบาลจรูญลอง ณ     9 สิงหาคม 59  (9/08/59)

4.ข้อมูลนักเรียนอนุบาลจรูญลอง   ณ  7 พฤศจิกายน 2559   link1คลิ๊ก   link2 คลิ๊ก

 

https://portal.bopp-obec.info/obec59/

   << เข้าปรับปรุงข้อมูล DMC2559