นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการจัดทำข้อตกลงผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมอบนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา และ ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ร่วมเป็นวิทยากรมาให้ความรู้และประสบการณ์ในด้านผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2