เด็กหญิงณัฐธิตา จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ (สามพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร การประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” ภาคเหนือ รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวัน เสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา