ดร.ปรึขาชาญ อินทรชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู  ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้แนวทางและเครื่องมือวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษระดับประถมศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรม ฮิพ รัชดา  กรุงเทพมหานคร  โดยโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนนำร่อง 1  ใน 10 โรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนทดลอง ของ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน