ดร. ปรีชาชาญ อินทรชิต เป็นประธานในพิธี เปิด กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร