วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้จัดทำกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย