วันที่ 12 มกราคม 2561

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร   นำโดยผู้อำนวยการ ปรีชาชาญ อินทรชิต ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมจัดกิจกรรมสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลตำบลห้วยอ้อ