วันที่ 21 มิถุนายน 2562

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ โดยส่วนกลางในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม สนง.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ โดย รร.อนุบาลจรูญรัตนาคาร ตัวแทน สพป.แพร่ เขต 2 นำเสนอ “กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ต้านทุจริต” และ “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ต้านทุจริต” โดยคุณครูศิรินทิพย์ นันทวาศ คุณครูลภัสดา กาญจนพงษ์ชัย และคุณครูเปมิกา เทพสาธร