โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ต้อนรับครูใหม่ของโรงเรียน จำนวน  2 ท่าน คือ ครูประพันธ์ อินมงคล จากโรงเรียนบ้านนาพูน อำเภอวังชิ้น และครูจริญา มีใจ จากโรงเรียนปากจอกวิทยา อำเภอลอง โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านนาพูน โรงเรียนปากจอกวิทยา และกลุ่มโรงเรียนฝั่งนที ตามมาให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย โดยมี ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้องรับ เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร