วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ดังนี้
1.หญิงณัฐกานต์ คู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ไฮงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร และคณะครู ให้การต้อนรับ