โรงเรียนสุจริตต้นแบบ(โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร) ร่วมกับโรงเรียนสุจริตเครือข่าย รุ่นที่ ๒ (โรงเรียนเครือข่าย 13 โรง) บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตให้กับโรงเรียนสุจริตเครือข่ายรุ่นที่ ๓    ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559  โดยมี นายโกวิท บวรศักดิยุต  รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต ๒  เป็นประธาน