ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พระฤาษี ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562