วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญรัตนาคาร มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา