ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร มอบเกียรติบัตรและกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562