โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ ซุ่งเฮียง ปัญญาวุฒิไกร  ครอบครัวศรีสุขเกษมและครอบครัวรักงานช่าง  นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์ รุ่น 37 เจ้าภาพผู้สร้างภูมิคุ้มกัน ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ที่ได้มอบ Box Set หนังสือชุดนิทานชาดก 10 บารมี พร้อม USB บันทึกเสียงเล่านิทาน 10 เรื่อง แก่โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 4 ชุด มูลค่าชุดละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ