วันที่ 8 มีนาคม 2562

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร รับการนิเทศการศึกษา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2  นำโดย นายมานะ กาศโอสถ  ประธานกรรมการ และคณะนิเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2