วันที่ 3 กันยายน 2555
โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร โดย รองผู้อำนวยการมานิตย์ แก้วบาง ได้รับ Tablet ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 47 เครื่อง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2