ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร   ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง   ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2    ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ  ณ โรงแรมไพลิน  ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562