วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ การจัดการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ทางการเรียน โดย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร และคณะครุ ให้การต้อนรับ     คลิ๊ก   คลิ๊ก2