วันที่ 9 มกราคม 2563

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร นำโดย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2562 และร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement)ในระยะเวลา 1 ปี ของ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2