วันที่ 12 มีนาคม 2562
นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ  (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร   โดยผู้อำนวยการปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้กล่าวรายงานโครงการ และให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  โดยมีกิจกรรมแสดงนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลงานนักเรียน การแสดงของนักเรียน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นักเรียน