วันที่ 13 กันยายน 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จัดการแข่งขัน แข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ  โดยมีการจัด ในรุ่นอายุ ไม่เิกิน 12 ปี และรุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี