วันที่ 13 มกราคม 2561
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เป็นสนามสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 โดย  ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  เป็นประธานสนามสอบ  โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ  และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ