ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร นำนักเรียนร่วมการแสดงชุด “ล้านนาเภรี สดุดีองค์ราชัน” งานมหรสพสมโภช เนื่องในดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร นำนักเรียนร่วมการแสดงชุด “ล้านนาเภรี สดุดีองค์ราชัน” งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่