วันที่ 5 ธันวาคม 2561
ดร.ปรีชาชาญ  อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมพิธี  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร  ณ ห้องประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง  จังหวัดแพร่


Download ภาพ คลิ๊กที่นี่