คลิ๊กที่นี่   www.dltv.ac.th


ผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2562
ผลสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2562

ตารางเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559-2560-2561

ผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561