ตรวจสอบอายุโดเมนเนมของโรงเรียน

Schoolmis   username 54020036  pw:  7kL155

ประกาศผลสอบ ONET ป.6 ปี 2559 คลิ๊กที่นี่

username  :  1054020036    รหัส  : 7sp4BY5A

facebook ของโรงเรียนคลิ๊กที่นี่

เว็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
LINK WEB2          LINK WEB1
เว็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

เรียนรู้  sites ครูพัลลภ        คลิ๊กแบบทดสอบก่อนเรียน

  กรอกข้อมูลนักกรีฑา กลุ่มสีต่างๆ  ประจำปี 2557    แข่งขันระหว่างวันที่   4-5 กุมภาพันธ์ 2558 และ  9-11 กุมภาพันธ์ 2558 (ประเภทกีฬา) /  12 กุมภาพันธ์ 2558 (ประเภทกรีฑา)
(สีเหลือง       /     สีชมพู       /      สีเขียว        /        สีส้ม     /         สีฟ้า)  ระดับอนุบาล 3 ขวบ – อนุบาล 2

(สีเหลือง       /     สีชมพู       /      สีเขียว        /        สีส้ม      /        สีฟ้า)  ระดับประถมศึกษา

โจทย์แก้ปัญหาที่ 1
โจทย์แก้ปัญหาที่ 2
โจทย์แก้ปัญหาที่ 3

โปรแกรมส่งงาน

โปรแกรม ปพ1.58