โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่ง ที่ 22/2546  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ตามรายการทั้งหมด 17 รายการดังนี้ การสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ถนนจรูญลองรัต ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2560   ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.ดูรายละเอียดได้ที่ – […] ↓ Read the rest of this entry…