Kasarush
Kasarush
Registered on Monday the 8th of Sep, 2014

Posts by Kasarush ¬

 1. Jul 2, 2021ประกาศจากทางโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
  Nov 13, 2017กรอกแบบสอบถามการใช้งานระบบห้องคอมพิวเตอร์
  Aug 11, 2017ประกาศโรงเรียน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) การจัดซื้อครุภัณฑ์
  Aug 3, 2017ประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
  Jul 18, 2017โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) การจัดซื้อครุภัณฑ์
  Jan 12, 2016ประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  Oct 27, 2015ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูจ้างสอนรายเดือน วิทยาศาสตร์
  Oct 20, 2015การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนรายเดือน
  Jul 29, 2015กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2558
  Jul 29, 2015การลงนามให้ความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม