ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2561 การประกาศรับสมัคร 1. ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา      (อนุบาล1,อนุบาล2) ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.61 – 4 มี.ค 61 ไม่เว้นวันหยุดราชการ         ติดต่อสอบถาม  : ครูพรวิภา ค้าไม้ (ครูเอ) 0631233762 2. ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1) ระหว่าง วันที่ 7 – 11 มีนาคม 61 ไม่เว้นวันหยุดราชการ    […] ↓ Read the rest of this entry…