เรียน    ผู้ปกครองนักเรียน ตามที่โรงเรียนได้แจ้งประกาศให้ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โดยปิดภาคเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ไปนั้น     เพื่อให้การกำหนดวันปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ทางโรงเรียนขอปรับเปลี่ยนแก้ไขกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   โดยทางโรงเรียนทำการเรียนการสอน ถึงวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561   และกำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป หมายเหตุ   โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนที่ 1 […] ↓ Read the rest of this entry…