ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็กพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6  โดยโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561   ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6