วันที่ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการนิกร พุ่มพวง  ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ เป็นประธานเปิด  กิจกรรมตามโครงการค่ายวิชาการปฐมวัยในกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2562 “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง”ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โดย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ให้การต้อนรับคณะวิทยากร และผู้ร่วมงาน