admin
admin
Registered on Monday the 8th of Oct, 2012

Posts by admin ¬

 1. Jan 12, 2019กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562
  Jan 5, 2019การเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
  Dec 27, 2018กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ปี 2561
  Dec 25, 2018กิจกรรมวันคริสต์มาส
  Dec 14, 2018ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  Dec 11, 2018การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2561
  Dec 5, 20185 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  Dec 5, 2018กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
  May 31, 2018ประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
  May 29, 2018ประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว