admin
admin
Registered on Monday the 8th of Oct, 2012

Posts by admin ¬

 1. May 23, 2018ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
  May 21, 2018.
  Apr 2, 2018การปิด – เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
  Mar 7, 2018กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(แก้ไข) และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  Feb 6, 2018นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 61
  Jan 12, 2017สวัสดีปีใหม่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  Jan 12, 2017คำขวัญวันเด็ก /คำขวัญวันครู ประจำปี 2560
  Nov 10, 2016พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  Aug 25, 2016ประชุมวางแผน การดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2559
  Aug 4, 2016ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559