วันที่ 5 มกราคม 2561

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร   โดย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ในการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โดยมีคุณครูฤทธิชัย ทิพบุญ โรงเรียนบ้านนาใหม่ และคุณครูวิลาสินี สีคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เป็นวิทยากร  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียน