เด็กหญิงภัทรธิดา เหลืองสุวรรกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน