เรียน    ผู้ปกครองนักเรียน

ตามที่โรงเรียนได้แจ้งประกาศให้ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โดยปิดภาคเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ไปนั้น     เพื่อให้การกำหนดวันปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ทางโรงเรียนขอปรับเปลี่ยนแก้ไขกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   โดยทางโรงเรียนทำการเรียนการสอน ถึงวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561   และกำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป


หมายเหตุ   โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  วันพุธที่  16 พฤษภาคม 2561       (วันที่ 14- 15 พฤษภาคม 2561 จัดชั้นเรียน)
และขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสาร ต่างๆจากเว็บไซต์ของโรงเรียน และ Facebook ของโรงเรียน