ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรม