วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลจรุญลองรัตนาคาร ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563   โดยมี ดร.ปรีชาชาญ  อินทรชิต  เป็นประธานในพิธี  โดยมีนักเรียนจำนวน  566 คน  ตั้งแต่ ระดับชั้น อนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมกิจกรรม