วันที่ 12 สิงหาคม 2562
ดร. ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ะร่วม กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 อำเภอลองได้กำหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ดังนี้
1. เวลา 07.00 น.   พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 20 รูป ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอลอง
2. เวลา 08.15 น. พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น
3. เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสาฯ ณ ถนนลองบ้าน – บ้านปิน และวัดโพธิบุปฝาราม ม.4 ต.บ้านปิน
4. เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น