โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต ๒ นำโดย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ นำนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 214 คน