งานวันเด็กแห่งชาติและงานกีฬาสีสัมพันธ์ ม่วง-ขาวเกมส์ ประจำปี  2563

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จัดงานวันเด็กแห่งชาติและงานกีฬาสีสัมพันธ์ ม่วง-ขาวเกมส์ ประจำปี  2563 ขึ้นในวัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โดยมี นายแสงสว่าง เสือขำ กำนันตำบลห้วยอ้อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ของขวัญรางวัลในการจัดงาน มา ณ โอกาสนี้ด้วย