โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เป็นสถานที่สำหรับแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562