ดร.เกรียงศักดิ์  สังข์ชัย อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา สพฐ. พร้อมคณะกรรมการติดตามการวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร วันที่ 13  มกราคม 2563 โดยมี ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานในครั้งนี้