รร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคารร่วมแข่งขัน การประกวดการตีกลองปูจาธัมม์ เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ จังหวัดแพร่ ในงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่หิงไฟพระเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓   ณ วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  ผลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3    link