ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร พร้อมด้วย นางวรรณรดา ภูจอมจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่ปาน และนางสาวเนาวรัตน์ คำอุด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากกาง ได้ดำเนินการประเมินข้าราชการครูเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของ นางสาวอัจฉรา สุนันตา ครูโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562